Behandling af Astma

Jeg tilbyder behandling af Astma. Jeg har gode erfaringer med at symptomerne på astma mindskes af kraniosakralterapi. Behandlingen kan derfor været et godt supplement til den anden behandling du får.

Jeg vil på denne side skrive lidt om, hvad astma er og om hvorfor kraniosakralterapi kan have mindske symptomerne på astma.

Informationerne om astma er lånt fra sundhedsstyrelsens og fra lungeforeningens hjemmeside. Vil du vide mere om disse sygdomme, kan du med fordel læse nærmere her.

Sundhedstyrelsen skriver om astma.

Lungeforeningen skriver om astma.

Astma er en kronisk betændelses/irritationstilstand i luftvejene som giver hævelse af slimhinderne og sammentrækning i luftvejene pga muskelspasmer og øget slimproduktion.

Astma symptomer:

Jeg vil her beskrive de almindelige symptomer på astma.

  • Perioder med åndenød,
  • Hoste
  • Pibende vejrtrækning,
  • En følelse af tæthed i brystet.
  • Det kan føles anstrengende at komme af med luften
  • Du kan være følsom overfor støv, kold luft, kat, skimmel, medicin, forskellige kemikalier, anstrengelse og pollen

Astma kan skyldes mange ting: bl.a. allergi, dårligt indeklima og passiv rygning, virusinfektioner og hyperaktivitet i luftvejene. Diagnosen gives på baggrund af forskellige undersøgelser, hvor din lungefunktion måles og ofte afprøves det også, om din lungefunktion forbedres, efter du har inhaleret astma-medicin.

Astma behandles normalt med Astma-medicin, ved at undgå de ting, der fremprovokerer astmaen og ved at dyrke regelmæssig motion.

Jeg tilbyder behandling af Astma

Jeg har god erfaring med at symptomerne på astma kan lindres med kraniosakralterapi. Kraniosakralterapi kan løsne spændinger i vævet omkring lungerne og vejrtrækningsmusklerne. Dette kan give en oplevelse af en friere og mindre anstrengt vejrtrækning. Jeg har også haft klienter der får et højere energiniveau efter behandlingen. Behandlingen kan også sikre en bedre nerveledning mellem lunger og hjerne. Kraniosakralterapi kan IKKE helbrede astma, men det er min erfaring at selve astmasymptomerne opleves som mindre fremtrædende. Det kan derfor være et rigtig godt supplement til den behandling, du allerede er i gang med.

Ring eller skriv og lad mig vurdere om jeg kan hjælpe dig. Du kan finde mine kontaktoplysninger her.