Behandling af senfølger efter kræft i hals og mundhule

Har du senfølger efter din kræftbehandling i hals og mundhule?

Så kan kraniosakralterapi og øvelser måske hjælpe

Behandling for senfølger efter kræft i hals og mundhule

Velkommen til min side. På denne side kan du læse om resultaterne fra et lille forskningsprojekt, jeg har lavet, hvor deltagerne har senfølger efter behandling af kræft i hals og mund. Du finder små videoer med de øvelser deltagerne lavede i projektet ved at trykke HER

Kan du genkende dig selv i følgende udsagn:

  • Min vejrtrækning føles anstrengt og ufri – eller jeg føler mig i virkelig dårlig form
  • Jeg lider af fatigue (udbredt udmattelse og træthed)
  • Jeg sover meget afbrudt
  • Jeg har forstoppelse
  • Min nakke er stiv/eller spændt
  • Jeg lider af mundtørhed

Så er du slet ikke alene! Men måske kan behandling med kraniosakralterapi og hjemmeøvelser hjælpe dig. Læs med i min mini-artikel herunder.

Et lille forskningsprojekt med lovende resultater for behandling af senfølger efter kræft i hals og mundhule

Kan kraniosakralterapi mindske mundtørhed og andre senfølger efter strålebehandling hals og mundhule?

Det hurtige svar er er: Måske – og så kan man være heldig at opleve mindskelse af andre senfølger. Mere om det senere. Først lidt om mig og bagrunden for mit forskningsprojekt.

Jeg hedder Cathrine og er uddannet fysioterapeut og kraniosakralterapeut og havde slet ikke planlagt at skulle forske, men så…

Det hele startede…

For snart 4 år siden, behandlede jeg en klient, som havde en historie med kirurgi og strålebehandling i halsen på grund af kræft. Vi blev begge overraskede , da han imens jeg behandlede, oplevede at spyttet begyndte at løbe ned i munden på ham. Han var nemlig meget generet af mundtørhed, som følge af kræftbehandlingen. Den oplevelse blev starten til det forskningsprojekt, jeg nu vil dele resultaterne fra. Men først lidt om formålet med projektet.

Formålet med projektet

Formålet har været at undersøge om folk oplevede mindsket mundtørhed før og efter et behandlingsforløb og ved 6 måneders opfølgning. Til det har jeg brugt et spørgeskema, som er udviklet til forskning. Desuden har jeg spurgt ind til en række kendte senfølger efter kræftbehandling i hals og mundhule.

Deltagere

Der er samlet data fra 10 deltagere. Der har været stor variation i deltagernes alder og der er gået mellem 2 og over 20 år siden endt behandlingsforløb. 4 mænd og 6 kvinder, 2 strubeopererede og 8 som har været igennem andre behandlinger for kræft i hals og mundhule. 9 har været igennem stråleterapi.

Hvad er deltagerne blevet udsat for?

Alle deltagere har fået 5 kraniosakralbehandlinger, hvor jeg har berørt og behandlet omkring lunger, hals, hoved. Hos 4 nåede jeg også at behandle inde i munden. Desuden har deltagerne fået øvelser til at afhjælpe stramt væv omkring vejrtrækning, hals og nakke. Jeg fandt nemlig at 8 ud af 10 deltagere havde tegn på besværet vejrtrækning.

Resultater efter endt behandlingsforløb..

Mundtørhed

2 ud af 10 oplevede mere spyt efter endt behandlingsforløb. Den ene meget tydeligt ( havde fx brug for mindre vand under samtaler og cykelture)

Når man ser på besvarelsen af spørgeskemaet omkring mundtørhed, ser resultaterne sådan her ud.

På spørgsmålet ””med hvilken intensitet oplever du mundtørhed? ( 0 ingen-10 værst) havde folk før opstart i gennemsnit besvaret med 8, ved 5. gang med 6,7 og ved opfølgning 6 måneder efter på 7,2. I gennemsnit ses der altså en lille forbedring her.

Ved gennemsnit på de andre spørgsmål , som spørger mere indgående til oplevelse af mundtørhed i forskellige situationer, ses der ved start et gennemsnit på 3,12, ved 5. gang 3,35 og ved opfølgning 3,36. Her viser højere tal en mindskelse af symptomerne, men denne mindskelse er ikke særligt stor.

De andre senfølger

Ved undersøgelsen af effekt på de andre senfølger, har jeg ikke haft et spørgeskema til rådighed og er derfor ikke gået helt så videnskabeligt til værks. Jeg har blot spurgt folk om de oplevede nogen forandring i de senfølger, de nævnte ved vores første samtale. Her er hvad folk fortæller:

2 ud af 3 oplevede markant bedre søvn

1 ud af 3 mindre fatigue (generel udmattelse)

2 ud af 2 mindre forstoppelse

3 ud af 5 mindre stiv/spændt nakke

4 ud af 6 oplevede mindre vejrtrækningsbesvær

1 ud af 7 oplever mindre synkebesvær

2 ud af 3 oplevede bedre søvn

Fortsætter effekten efter 6 måneder uden fortsat behandling med kraniosakralterapi?:

Ja, nogle af behandlingeffekterne forsætter.

4 oplever stadig mindre vejrtrækningsbesvær og 3 har øget deres funktionsniveau betydeligt.

1 oplever stadig mindre fatigue.

1 oplever mindre forstoppelse og mindre behov for medicinsk hjælp til fordøjelsen.

2 oplever stadig mindre spændt/stiv nakke.

1 oplever stadig mindre synkebesvær.

Var der nogen der fik det værre af behandlingen?

Ved hver behandling, har jeg spurgt ind til oplevede bivirkninger af behandlingen og noteret dem ned. Enkelte har oplevet forbigående ubehag( fxtræthed, svimmelhed, ømhed i nakken) hvilket er meget almindeligt ved kraniosakralterapi. Ingen har oplevet alvorlige eller blivende gener. Jeg har ikke noteret eventuelle forværringer i folks almentilstand ved 6 måneders opfølgning.

Fik vi så svar på spørgsmålet ”Kan kraniosakralterapi mindske mundtørhed efter strålebehandling i mund og hals?”

Ja og nej. Noget tyder på at kraniosakralterapi og øvelser muligvis kan have effekt på mundtørhed for nogen, men at effekten ikke varer ved. Noget tyder på at kraniosakralterapi og øvelser også have effekt på en række andre generende senfølger. Denne effekt synes at fortsætte selv 6 måneder efter endt behandling, for nogle af senfølgernes vedkommende. Der skal dog mere forskning til, på flere personer og forskning af højere kvalitet, før det kan siges med sikkerhed.

Vil du prøve selv?

Du finder instruktionsvideoer til de øvelser deltagerne har lavet i forskningsprojektet ved at trykke her HER

Book tid til behandling hos mig. Du finder mine kontaktoplysninger herunder.

Book tid til telefonkonsultation ved at trykke HER, eller kontakt mig på 30645390. Du kan booke online ved at trykke HER